Kalkulator ubezpieczeń podróżnych

Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń turystycznych, aby w kilka minut porównać kwotę i zakres ochrony w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych w tym samym czasie. Wybrane ubezpieczenie podróżne można zakupić przez internet płacąc kartą lub przelewem. Dotychczas ponad 250 000 Klientów zaoszczędziło kupując ubezpieczenie z nami.

Czym jest ubezpieczenie turystyczne?

To rodzaj finansowego lub informacyjnego wsparcia w razie pobytu za granicą. W razie problemów ze zdrowiem, wypadku, kradzieży czy innych nieszczęśliwych zdarzeń można otrzymać stosowną pomoc. Standardowo każda polisa turystyczna na wyjazdy zagraniczne zapewnia pokrycie kosztów leczenia oraz ochronę w razie nieszczęśliwych wypadków. Poza tym każdy wyjeżdżający może skorzystać z różnych dodatków oraz rozszerzeń ochrony.

Dlaczego na wyjazd zagraniczny trzeba zakupić polisę turystyczną?

Przede wszystkim dlatego, by uchronić się przed finansowymi konsekwencjami kłopotów ze zdrowiem czy nieszczęśliwych zdarzeń. Nie mamy gwarancji, że wakacje zagraniczne miną w pełni bezpiecznie i beztrosko. Koszty leczenia za granicą są płatne. Jedynie na terenie Unii Europejskiej oraz państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu część usług medycznych jest refundowana w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Oznacza to jednak, że poza podstawową pomocą udzielaną w razie zagrożenia życia i zdrowia, za resztę usług trzeba zapłacić z własnej kieszeni (między innymi za zakup leków, transport powrotny do kraju, część wizyt u specjalistów, badania itp.)

Poza Europą koszty leczenia są płatne przez pacjentów z zagranicy w 100%, podobnie jak koszty ratownictwa. Polisa pokryje wszystkie te koszty, w tym leczenie prywatne, a także zapewni wsparcie w razie nieszczęśliwych wypadków, kradzieży czy innych zdarzeń.

Na jaką ochronę można liczyć w ramach ubezpieczenia turystycznego?

Każdy ubezpieczyciel w ramach polisy oferuje te same elementy ochrony oraz dodatkowe rozszerzenia. Standardowe ubezpieczenie podróżne obejmuje:

 • koszty leczenia i ratownictwa - najważniejszy element ubezpieczenia, gwarantujący pokrycie wszystkich opłat związanych z leczeniem oraz akcjami poszukiwawczymi, ubezpieczyciele pokryje nierefundowane przez EKUZ koszty leczenia, w tym także w placówkach prywatnych (wszystkie wizyty lekarskie, hospitalizacja, zakup leków i środków opatrunkowych, badania, operacje, zabiegi, transport sanitarny, powrót do kraju i transport zwłok) oraz ratownictwa (w górach, na jeziorze, na morzu). Opłaty te będą pokrywane do wysokości sumy gwarantowanej (w Europie zaleca się minimum 30 000 euro kosztów leczenia i 5 000 euro kosztów ratownictwa, w pozostałych kwotach świata kwota kosztów leczenia nie powinna być niższa niż 50 000 euro),
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu np. na wskutek złamania kończyny, wypadku czy operacji. Otrzymana kwota t6o określony przez towarzystwo procent od sumy gwarantowanej (można wybrać różne sumy od 2 000 zł do kilkudziesięciu tysięcy euro),
 • OC w życiu prywatnym (odpowiedzialność cywilna) - w razie spowodowania wypadku na osobie trzeciej lub jej mieniu ubezpieczyciel pokryje koszty zasądzonego odszkodowania (do wysokości sumy gwarantowanej),
 • ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego - to ochrona w razie kradzieży, zniszczenia bądź zgubienia walizek, toreb, akcesoriów, sprzętu elektronicznego i sportowego zabranego w podróż, w razie poniesionych strat ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie do wysokości sumy gwarantowanej,
 • Assistance - udzielane przez ubezpieczyciela (na miejscu lub telefonicznie) wsparcie informacyjne, medyczne oraz prawne,
 • Assisatnce samochodowy - wsparcie w razie kłopotów z pojazdem w podróży, w ramach ochrony można liczyć między innymi na holowanie, naprawę, samochód zastępczy, pomoc prawną w razie wypadku czy zakwaterowanie na czas usuwania awarii,
 • ubezpieczenie od opóźnienia lotu - jeśli samolot spóźnił się powyżej 5 lub 6 godzin ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, które zrekompensuje koszty poniesione na zakup posiłków, środków higieny czy rezerwację noclegu w czasie oczekiwania na lot,
 • ubezpieczenie od opóźnienia bagażu - towarzystwo zwróci koszty poniesione na zakup rzeczy osobistych(ubrań, niezbędnych kosmetyków i środków higieny) w czasie oczekiwania na zagubiony przez linie lotnicze bagaż.

Czy ochronę ubezpieczeniową na wyjazd można rozszerzyć?

Poza standardowymi elementami ubezpieczenia każdą polisę można rozbudować o dodatkową ochronę. Towarzystwa oferują szereg rozszerzeń, dostępnych za dodatkową składką. Należą do nich:

 • zdarzenia pod wpływem alkoholu (klauzula alkoholowa) - jeśli w czasie nieszczęśliwego wypadku osoba była pod wpływem napojów wyskokowych ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia oraz zagwarantuje wypłatę w ramach NNW,
 • ubezpieczenie dla chorych przewlekle - w razie zaostrzenia się objawów schorzenie zdiagnzowanych i leczonych wcześniej (jak np. cukrzyca, astma, choroby nowotworowe, nadciśnienie, a nawet otyłość) ubezpieczyciele pokryje koszty leczenia szp;italnego i wizyt specjalistycznych,
 • ubezpieczenie dla aktywnych - dedykowane dla osób uprawiających sporty wysokiego ryzyka lub ekstremalnych (klasyfikację konkretnych dyscyplin można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia każdego towarzystwa), w razie wypadku w czasie uprawiania aktywności ubezpieczyciel opłaci leczenie i wypłaci odszkodowanie,
 • ubezpieczenie pracy fizycznej - wymagane, jeśli w czasie pobytu za granicą będzie się wykonywać obowiązki zawodowe, które wymagają użycia siły fizycznej bądź są za takie uznawane, w razie wypadku w czasie pracy ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia i zapewni odszkodowanie,
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu - to indywidualna polisa, niezależna od ubezpieczenia turystycznego, która zapewnia zwrot kosztów w razie rezygnacji z wycieczki, rezerwacji biletu, noclegu, koncertu, rejsu itp. Działa tylko w ściciel określonych sytuacjach, należy zakupić je zaraz po wykupieniu udziału w danej imprezie turystycznej.

Kiedy otrzyma się wsparcie w razie ubezpieczenia turystycznego?

Powodem uprawniającym do otrzymania pomocy w ramach polisy może być:

 • choroba wymagająca leczenia szpitalnego,
 • problemy żołądkowe wymagające konsultacji z lekarzem,
 • wypadek podczas uprawiania sportu,
 • wypadek samochodowy,
 • zaginięcie w górach,
 • kontuzja na skutek pływania czy jazdy rowerem,
 • kradzież bagażu z pokoju hotelowego,
 • rabunek w czasie zwiedzania miasta,
 • kradzież sprzętu sportowego z przechowalni,
 • oczekiwanie na samolot powyżej 5 godzin,
 • zagubienie walizek w czasie odprawy,
 • usterka samochodu w trakcie podróży na wakacje,
 • posądzenie o kradzież, wymagające konsultacji z prawnikiem,
 • wypadek podczas pracy na produkcji,
 • zniszczenie sprzętu RTV w pokoju hotelowym przez dziecko,
 • złamanie nogi w czasie zakrapianej imprezy,
 • rezygnacja z wyjazdu z powodu ważnego egzaminu na studiach.

Nie mam ubezpieczenia na podróż - jak zapewnić ochronę na ostatnią chwilę?

Jeśli tylko mamy ze sobą telefon, tablet bądź laptopa i dostęp do internetu, to polisę można kupić w zasadzie nawet na lotnisku, w pociągu czy w samochodzie. Wystarczy tylko przejść na nasz kalkulator, zapoznać się z ofertami, wybrać polisę i opłacić ją online. Dokument ubezpieczenia zostanie wysłany na maila oraz SMS-em. Nie trzeba go drukować - wystarczy zapisać na urządzeniu.

Zakup ubezpieczenia na ostatnią chwilę wiąże się jednak z karencją. Ubezpieczyciel może określić liczbę dni lub godzin, po których polisa zacznie działać. Może to być kilka godzin lub nawet czas do 7 dni. Wybierając ubezpieczenie w czasie podróży, trzeba sprawdzić w OWU, jaką karencję narzuca dane towarzystwo i wybrać opcje z możliwie najkrótszą.

Muszę skorzystać z ubezpieczenia podróżnego. Jak to zrobić?

Przede wszystkim należy skontaktować się z centrum alarmowym/informacyjnym ubezpieczyciela. Zgłaszając zdarzenie, otrzyma się krok po kroku instrukcje, jak postąpić. W przypadku kłopotów ze zdrowiem będzie to namiar na najbliższą placówkę medyczną lub konsultacja z lekarzem.

Koniecznie trzeba zachować też otrzymaną dokumentację medyczną, wszelkie faktury i rachunki, a także protokoły policyjne. Na ich podstawie będzie wypłacane odszkodowanie lub refundacja kosztów.

Jak kupić polisę turystyczną przez internet?

Poniżej znajduje się formularz w naszym kalkulatorze, który należy uzupełnić. Są to podstawowe informacje dotyczące podróży oraz samego wyjeżdżającego i osób mu towarzyszących. Po ich podaniu zostaną przedstawione oferty różnych ubezpieczycieli. Można dopasować ochronę do siebie, swojego wyjazdu oraz indywidualnych potrzeb.

Wybraną polisę można zakupić online - wystarczy podać dane niezbędne do zakupu oraz uregulować składkę za pomocą płatności internetowych. Polisa w formacie PDF zostanie wysłana na maila, a jej numer SMS-em.

Jak szybko otrzymam polisę ubezpieczeniową?

Natychmiast po zaksięgowaniu składki w systemie płatności otrzymasz dokument w formacie PDF potwierdzający zakup ubezpieczenia turystycznego. Automatycznie wygenerowana polisa dotrze na Twój adres mailowy podany w danych kontaktowych w ciągu kilku minut po opłaceniu składki. Gotowy dokument ubezpieczenia można pobrać i wydrukować.

Co robić w razie konieczności skorzystania z ubezpieczenia?

Ubezpieczenie turystyczne w swoim zakresie ochrony najczęściej obejmuje pomoc w razie nieszczęśliwych wypadków, kradzieży czy konieczności skorzystania z pomocy medycznej. Jeśli któreś z tych zdarzeń wystąpi, w pierwszej kolejności należy je zgłosić do Centrum Alarmowego, którego numer telefonu znajduje się na dokumencie polisy. Kontaktując się z towarzystwem ubezpieczeniowym otrzymasz niezbędne informacje na temat tego, jak postąpić w konkretnej sytuacji, np. gdzie szukać pomocy: medycznej (adresy szpitali i przychodni) lub władz (namiary na jednostki policji, konsulaty i ambasady). Jeśli nie masz możliwości kontaktu z Centrum Alarmowym od razu po zajściu zdarzenia, musisz to zrobić później, najszybciej jak to możliwie. Należy zachowywać wszystkie rachunki i faktury, które otrzymasz w placówkach medycznych, aptekach, hotelach itp. - są one podstawą do pokrycia kosztów leczenia i otrzymania odszkodowania. Szczegółowe informacje odnośnie procedury postępowania przy zgłaszaniu zdarzenia można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Jaki kraj wskazać w ubezpieczeniu jeśli jadę do kilku państw?

Należy wskazać kraj, w którym będzie się przebywało najdłużej lub kraj docelowy (o ile przez inne państwa tylko się przejeżdża). Podróżując do takich krajów jak Australia, Japonia, Kanada, Stany Zjednoczone najlepiej zaznaczyć jedno z tych państw jako miejsce docelowe – dzięki temu w porównywarce wyświetlą się oferty z wysokimi sumami gwarantowanymi kosztów leczenia adekwatne do poziomu usług w tych krajach. Ubezpieczenie turystyczne zazwyczaj swoim zakresem obejmuje grupę państw: np. tylko kraje Europy lub wszystkie kraje świata, dlatego warto zapoznać się z zakresem polisy przez jej zakupem.

Posiadam kartę EKUZ, czy pomimo to potrzebuję ubezpieczenia?

Tak, ponieważ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest akceptowana tylko i wyłącznie w placówkach publicznych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTY. EKUZ gwarantuje tylko najbardziej podstawową pomoc medyczną niezbędną do ratowania życia oraz zdrowia. Każdy lekarz przyjmujący w placówce medycznej indywidualnie klasyfikuje przypadek. Karta nie pokrywa także kosztów transportu powrotnego do kraju oraz zakupu leków i środków opatrunkowych.

Czy zakup polisy jest bezpieczny?

Kupno ubezpieczenia turystycznego poprzez naszą porównywarkę jest w pełni bezpieczne dzięki zastosowaniu szyfrowanego połączenia. Nasza strona internetowa jest zweryfikowana i gwarantuje ochronę danych osobowych naszych Klientów. Korzystamy z nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym wystawienie dokumentu ubezpieczenia oraz dokonanie płatności online jest bezpieczne. Na naszej stronie wykorzystujemy system płatności online firmy Dotpay, która zapewnia ochronę transakcji internetowych.

Porównujemy 7 najlepszych ubezpieczeń turystycznych | Wakacyjnapolisa.pl Potrzebna polisa turystyczna? Wybierz najtańsze ubezpieczenie z optymalną ochroną - porównaj najlepsze ubezpieczenia podróżne z 7 firm i kup polisę online w 3 min. wakacyjnapolisa
4.31 /5 z 29 ocen
Twoja ocena została już dodana: {{ratingCtrl.existingRating}}
cancel down-arrow back next angle-left angle-right cancel-tab chevron-down